Saturday, January 28, 2017

चेतना - व्याख्यान माला भाग - 1 - 29 जनवरी 2017

चेतना आमंत्रण
लाला पन्ना लाल सिंघल स्मृति व्याख्यान माला भाग - 1
रविवार, 29 जनवरी 2017
प्रात : - 9 : 30 बजे
 
होटल रेडिसन ब्लू
आउटर रिंग रोड, पश्चिम विहार

विषय - विकास की भारतीय संकल्पना

Post a Comment