Friday, July 28, 2017

नटराज पूजन एवं काव्य गोष्ठी - 30 जुलाई 2017

संस्कार भारती, यमुना विहार विभाग
साहित्य विधा दिल्ली प्रान्त द्वारा
'नटराज पूजन एवं काव्य गोष्ठी '
रविवार, 30 जुलाई 2017
दोपहर - 3 :30 बजे
श्रीराम सत्संग भवन
ए -2, पंचशील गार्डन, नवीन शाहदरा, दिल्ली - 32 
 
 
Post a Comment