Friday, December 9, 2016

Rashtriya Kavi Sammelan - 11 December 2016

Rashtriya Kavi Sammelan
Sunday, 11 December 2016
5:00 PM to 8:00 PM

Sai Dham, Sec-86, Tigaon Road, 
Faridabad - 121014 ( Haryana)
Invited Kavi
Dinesh Raghuvanshi, Praveen Shukla, Mahesh Garg Bedhadak, Rajesh Chetan, 
Anil Agrvanshi, Sudeep Bhola, Ritu Goel, Shambhu Shikhar, Ruchi Chaturvedi  


Post a Comment