Thursday, June 30, 2016

गोकुलम् साप्ताहिक कक्षा - 2 जुलाई 2016

गोकुलम् साप्ताहिक कक्षा
शनिवार, 2 जुलाई 2016
प्रात: 8 से 10 बजे
स्वरुचि भोज
ई -1/10, सैक्टर -7, रोहिणी,
नजदीक M2K सिनेमा हॉल

वक्ता : राजेश चेतन
विषय : बिज़नेस के सूत्र

#‎RajeshChetan‬
‪#‎Gokulam‬
‪#‎Chetna‬


No comments: